Duurzaamheid

Mvo rapportering en engagementen

Belconfect engageert zich om op een uniforme en transparante manier te communiceren over de economische, milieugebonden en sociale prestaties, aan zowel interne als externe stakeholders. We leggen onze focus op 4 belangrijke MVO rapporteringen: Ecovadis waarbij we het Ecovadis Silver Label behaalt hebben, MVO scan volgens ISO 26000 richtlijn, duurzaamheidsverslag volgens de GRI richtlijn en een sociale rapportering die deel uitmaakt van onze Fair Wear Foundation betrokkenheid. 

Gri duurzaamheidsverslag

Global Reporting Initiative

Belconfect produceert hoogwaardige en functionele werk- en veiligheidskleding en verdeelt, onder de naam Shoeteq, ‘exclusieve’ merken veiligheidsschoenen. Het is onze doelstelling om bij elke economische impuls ook een positieve dynamiek te genereren op maatschappelijk en ecologisch vlak.

2022 was in vele opzichten een onzeker jaar, met volatiele grondstofprijzen, sterk stijgende overheaden energiekosten, sterke wisselkoersverschillen, de impact van de oorlog in Oekraïne, enz. Allemaal onberekenbare factoren die onze marges zwaar onder druk gezet hebben. Gelukkig is onze omzet het afgelopen jaar procentueel voldoende gestegen om deze negatieve factoren op te vangen. We zijn dan ook opgetogen dat het ons is gelukt om onze duurzaamheidsdoelstellingen uit te rollenzoals gepland.

Sociale rapportering

Betrokkenheid op meerdere niveaus

Zoals vereist door de voorwaarden van ons lidmaatschap van Fair Wear Foundation (FWF), is elk filiaal verplicht om voortgang te rapporteren bij de implementatie van de Code of Labour Practices. In dit sociale verslag beschrijven we hoe we het werkplan van het voorgaande jaar hebben geïmplementeerd. Het sociaal verslag is een belangrijk instrument
het communiceren van onze inspanningen voor eerlijke normen.

Door de sociale betrokkenheid behaalt Belconfect in 2022 dan ook de Fair Wear 'Leader' status. Onze toewijding aan duurzame toeleveringsketens heeft invloed op onze aankoopbeslissingen en vraagt een continu proces dat transparantie en een innovatieve benadering op lange termijn vereist.

Belconfect is trots verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale en milieu-impact.

Responsable Business Conduct Policy

Ons bedrijf wil verantwoording afleggen aan consumenten, kopers en andere belanghebbenden over de arbeids- en milieuomstandigheden waaronder onze producten worden vervaardigd. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het belangrijk is om een MVO-beleid te hebben, zodat wij een ethische en verantwoorde bevoorrading van onze producten kunnen garanderen. 

Ecovadis

Belconfect scoort GOLD!

Duurzaamheid is de sleutel tot succes voor Belconfect’s strategie op lange termijn. Daarom is EcoVadis de perfecte beloning om onszelf te evalueren op het vlak van sociale, ecologische en economische prestaties. We zijn erg trots een Gouden EcoVadis Medaille te hebben ontvangen. Deze Ecovadis-beloning is een grote erkenning, maar slechts het begin van een mooie toekomst. 

Ecovadis heeft als doel de milieu- en sociale prestaties in de globale productieketen van bedrijven te verbeteren. De kwaliteit van het duurzaamheidsmanagementsysteem van een bedrijf wordt beoordeeld op basis van 21 MVO-indicatoren die zijn onderverdeeld in 4 thema's: milieu, arbeidspraktijken en mensenrechten, eerlijke handelspraktijken en duurzame inkoop. De resultaten worden verwerkt in een scorecard die het mogelijk maakt om de eigen prestaties te vergelijken met die van meerdere bedrijven in de sector (benchmark).

Het volledige Ecovadis assessment rapport is beschikbaar op aanvraag via [email protected]

MVO scan

Volgens ISO 26000 richtlijn

Om na te gaan in welke fase van MVO-implementatie het bedrijf zich momenteel bevindt, heeft Belconfect een MVO-scan laten uitvoeren, gebaseerd op de internationale ISO 26000-richtlijn die organisaties ondersteunt bij de implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

De richtlijn beschrijft 36 MVO-principes die zijn opgenomen in 7 kernonderwerpen: 

  1. behoorlijk bestuur
  2. mensenrechten
  3. arbeidsomstandigheden
  4. milieu
  5. eerlijk zaken doen
  6. consumentenaangelegenheden
  7. maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling

Onze MVO-scan is beschikbaar op aanvraag via [email protected]