Duurzaamheid

Mvo rapportering en engagementen

Belconfect engageert zich om op een uniforme en transparante manier te communiceren over de economische, milieugebonden en sociale prestaties, aan zowel interne als externe stakeholders. We leggen onze focus op 4 belangrijke MVO rapporteringen: Ecovadis waarbij we het Ecovadis Silver Label behaalt hebben, MVO scan volgens ISO 26000 richtlijn, duurzaamheidsverslag volgens de GRI richtlijn en een sociale rapportering die deel uitmaakt van onze Fair Wear Foundation betrokkenheid. 

Belconfect is trots verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale en milieu-impact.

Responsable Business Conduct Policy

Ons bedrijf wil verantwoording afleggen aan consumenten, kopers en andere belanghebbenden over de arbeids- en milieuomstandigheden waaronder onze producten worden vervaardigd. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het belangrijk is om een MVO-beleid te hebben, zodat wij een ethische en verantwoorde bevoorrading van onze producten kunnen garanderen. 

Ecovadis

Silver Recognition Level

Ecovadis heeft als doel de milieu- en sociale prestaties in de globale productieketen van bedrijven te verbeteren. De kwaliteit van het duurzaamheidsmanagementsysteem van een bedrijf wordt beoordeeld op basis van 21 MVO-indicatoren die zijn onderverdeeld in 4 thema's: milieu, arbeidspraktijken en mensenrechten, eerlijke handelspraktijken en duurzame inkoop. 

De resultaten worden verwerkt in een scorecard die het mogelijk maakt om de eigen prestaties te vergelijken met die van meerdere bedrijven in de sector (benchmark).

In 2022 heeft Belconfect het Silver Recognition Level van Ecovadis behaald. Deze score voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bevestigt de positie van Belconfect in de top 8% van bedrijven uit de sector. Het is onze ambitie om tegen eind 2022 de status van Gold Recognition te behalen.

Het volledige Ecovadis assessment rapport is beschikbaar op aanvraag via [email protected]

Sociale rapportering

Betrokkenheid op meerdere niveaus

Dit rapport maakt deel uit van onze Fair Wear Foundation betrokkenheid. Onze toewijding aan duurzame toeleveringsketens is van invloed op onze aankoopbeslissingen en het is een continu proces dat transparantie en een innovatieve benadering op lange termijn vereist.

Ons social report in samenwerking met Fair Wear Foundation kunt u hieronder downloaden. 

MVO scan

Volgens ISO 26000 richtlijn

Om na te gaan in welke fase van MVO-implementatie het bedrijf zich momenteel bevindt, heeft Belconfect een MVO-scan laten uitvoeren, gebaseerd op de internationale ISO 26000-richtlijn die organisaties ondersteunt bij de implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

De richtlijn beschrijft 36 MVO-principes die zijn opgenomen in 7 kernonderwerpen: 

  1. behoorlijk bestuur
  2. mensenrechten
  3. arbeidsomstandigheden
  4. milieu
  5. eerlijk zaken doen
  6. consumentenaangelegenheden
  7. maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling

Onze MVO-scan is beschikbaar op aanvraag via [email protected]

Gri duurzaamheidsverslag

Global Reporting Initiative

In 2017 werd ons eerste duurzaamheidsverslag volgens de GRI richtlijn opgesteld. GRI of Global Reporting Initiative is een algemeen aanvaard systeem voor duurzaamheidsverslaggeving en laat ons toe periodiek op een uniforme en transparante manier te communiceren over de economische, milieugebonden en sociale prestaties, aan zowel interne als externe stakeholders. Eind 2019 zal een volgend duurzaamheidsverslag gepubliceerd worden. 

Ons duurzaamheidsverslag kunt u hier downloaden.