Duurzaamheid

Rightsourcen & circulair denken

Rightsourcen zorgt ervoor dat we toezicht houden op de duurzaamheid in onze toeleveringsketen. We gaan daarbij op zoek naar duurzaam textiel waarbij de keuze van de stof cruciaal is. We zorgen voor een duurzame levenscyclus door de uitvoering van een circulariteitsscan en andere circulaire initiatieven. 

Circulariteit bevorderen

Belconfect is toegetreden tot Circletex

Circletex VZW is een platform voor de inzameling en valorisatie van werk- en veiligheidskledij met als einddoel de circulariteit te bevorderen.

Dit initiatief is ontstaan vanuit de Europese Green Deal en opgezet door de federaties Fedustria, Creamoda en Febelsafe, met de steun van wasserijen en confectioneurs. Dit in het licht van duurzaamheid en van bestaande en toekomstige wetgeving rond uitgebreide producenten- verantwoordelijkheid. Het is alvast een aanzet naar meer circulaire stoffen.

Duurzaam textiel

Milieu-impact doorheen de volledige waardeketen

 • Het gebruik van pesticiden en enorme voorraden water bij het verbouwen van katoen (1 katoenen T-shirt vergt 2.700 liter water!) 
 • Het gebruik van chemicaliën tijdens het inverven en de veredeling van de stoffen met bijhorende problematiek van het afvalwater 
 • De delokalisatie in confectie die zorgt voor extra CO₂-uitstoot
 • De problematiek bij end-of-life van de kledij (de afvalberg het niet hergebruiken of herbestemmen van het textiel)

Keuze van de stof

Gecertificeerde stoffen met juiste garantie

 • Wij bieden onze klanten enkel Ökotex 100 gecertificeerde stoffen aan. Dat is een garantie dat er geen schadelijke stoffen of chemicaliën zijn gebruikt bij de productie van de vezels en het doek
 • De stoffenleveranciers beschikken eveneens over een gecertificeerde ISO 9001 kwaliteits- en ISO 140001 milieumanagement-systeem en verklaren schriftelijk dat de geleverde stoffen voldoen aan de REACH-verordening

Duurzame weefsels

Met internationale standaarden

In samenwerking met onze stoffenleveranciers bieden wij een aantal duurzame weefsels aan: op basis van gerecycleerde polyester (o.a. "rPET" afkomstig van PET-flessen), Tencel® (gemaakt van natuurlijke houtcellulose en 100% biologisch afbreekbaar), fairtrade bio-katoen (waarbij onze stoffenleverancier aan CO₂-compensatie doet).

Belconfect werkt preferentieel samen met stoffenfabrikanten die conform labels als GOTS, Ökotex STeP en Blue Sign produceren. GOTS (Global Organic Textile Standard) is een internationale standaard voor biologische kleding, textielvezels en garens. Ökotex STeP (Sustainable Textile Production) en Blue Sign zijn initiatieven die milieu- en sociale criteria in het productieproces opleggen.

Circulair denken

In 2018 heeft Belconfect een circulariteitsscan uitgevoerd waarbij op basis van een grondstofketenanalyse mogelijke verbeterpunten op vlak van circulariteit in kaart gebracht zijn. De circulariteitsscan met actieplan is beschikbaar op aanvraag via [email protected].

Circulariteitsscan

Circulaire doelen omgezet in actieplannen

 • Uitvoeren van een circulariteitsscan: het doel van deze scan is beter inzicht te krijgen in de verschillende fasen van de levenscyclus van het product, aandacht te schenken aan het productontwerp (met oog op end-of-life problematiek) en het opstellen van een businessmodel en ketensamenstelling. 
 • Grondstofketen analyse: hier werd gekeken naar de selectie van een productgroep en de analyse van de materiaalstromen, het monitoren van water- en energieverbruik en het bepalen van circulaire acties zoals: het verminderen van de ecologische impact, minder grondstofafhankelijkheid, levensduur verlenging en modulair ontwerp. 
 • Formuleren van de circulaire bedrijfsstrategie: de drijfveer van het circulair denken opnemen in de visie en de waarden van de onderneming en implementeren in de strategie van het bedrijf. 
 • Opzetten van een innovatieproject met partners: zoeken naar synergie door ketensamenwerking en omgevingsanalyse, zowel extern met stakeholders zoals leveranciers, klanten, financiers, kennisinstellingen en sectorfederaties. 
 • Implementeren van een circulair businessplan met focus op synergie door ketensamenwerking en omgevingsanalyse. 

Circulaire initiatieven

Verlenging levensduur kledij

 • Ecodesign of ontwerp dat toelaat om het kledingstuk na gebruik te ontmantelen
 • Juiste keuze van duurzame stoffen en accessoires 
 • Optimalisatie van de patronage en reductie van het snijafval
 • Onderhouds- en wasvoorschriften kritisch bekijken om water en energie te besparen 
 • Logistiek optimaliseren door nabijheid productielocaties, maar ook door rechtstreekse leveringen aan klanten te voorzien
 • Aanbieden van een hersteldienst in eigen atelier in Dottenijs
 • End-of-life concepten aanbieden zoals Revitex®, Retex® en andere gelijk(w)aardige circulaire initiatieven

Revitex®: op vraag van de klant wordt zijn afgedankte werk- en veiligheidskledij ingezameld door Vanheede Environment Group en tot pellets verwerkt. Deze worden in de cementindustrie gebruikt ter vervanging van fossiele brandstoffen. Revitex® richt zich vooral op hightech menggarens die (nog) niet kunnen gerecycleerd worden. 
Retex®: dit is een Euregionaal partnership (Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) dat als doel heeft textielafval reduceren en innovatie stimuleren Één van onze stakeholders, stoffenfabrikant Utexbel uit Ronse, buigt zich samen met Retex over de closed-loop-recyclage van afgedankte werkkledij.
Overige initiatieven: tal van nieuwe end-of-life concepten zijn in volle ontwikkeling, zoals het verwerken van afgedankte kleding in kunststofproducten zoals picknicktafels, banken, planken, etc. Spijtig genoeg verdwijnen sommige van deze initiatieven bij gebrek aan een continue goederenstroom en financiële middelen. Belconfect volgt deze ontwikkelingen op de voet om mee op de kar te springen wanneer zich nieuwe levensvatbare concepten aanbieden.

Bawear®

Transparantie in de waardeketen

Sinds januari 2019 is Belconfect partner van een nieuw project genaamd bAwear®, een multi-stakeholder piloot project dat als doel heeft meer transparantie en traceerbaarheid in de textielketen te genereren. 

Het is een multi-stakeholder initiatief in samenwerking met federaties, overheid, een aantal industriële bedrijven zoals spinnerijen, stoffenfabrikanten, confectieateliers (o.a. Belconfect) en industriële wasserijen. 

Ecochain staat in voor de berekeningen van de ecologische voetafdruk en de track & trace volgens onafhankelijke en internationaal gevalideerde calculaties. 

Het doel van bAwear

Transparantie en traceerbaarheid

 • Volledige transparantie van het product en het productieproces. 
 • Traceerbaarheid van producten door de volledige supply chain heen (via QR code op de labels). 
 • Op basis van een betrouwbare LCA assessment (Life Cycle Analyse). Hieronder wordt de ecologische voetafdruk doorheen de keten van processen over de hele levenscyclus berekend, vanaf de winning van grondstoffen, confectie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. 
 • Gerichte communicatie via label en online platform, consulteerbaar voor de klant. 
 • bAwear® streeft naar een maximale transparantie en betrouwbaarheid.