Custom made

CEPA

Cepa neemt het sociale beleid voor haar rekening van de goederenbehandelaars in de haven van Antwerpen en is hiervoor actief op drie terreinen:
- het personeelsbeheer van havenarbeiders en een reeks ondersteunende diensten
- het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden in twee paritaire comités (PC 301 en PC 226)
- de belangenvertegenwoordiging op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Klant
CEPA
Sector
Logistiek & transport