Duurzaamheid

Sociaal verantwoord produceren

Fair Wear Foundation Leader


Belconfect behaalde de hoogste score voor de Brand Performance Check van dit jaar van de Fair Wear Foundation (FWF) en mag zich vanaf nu ook lid noemen van de 'leader' category van FWF. 

Fair Wear Foundation is een Europees multi-stakeholder initiatief met hoofdzetel in Amsterdam dat wordt bestuurd door NGO's, vakbonden, bedrijven en onafhankelijke experts. Het is geen louter business initiatief. FWF legt de focus op textiel en meer bepaald op confectie (CMT: cut-make-trim). De doelstelling van FWF is het verbeteren van de werkomstandigheden binnen de supply chain d.m.v. onafhankelijke verificatie. Er is een continue monitoring van de toeleveringsketen (tot 90% à 100%).

In 2016 werd Belconfect als eerste Belgisch confectieatelier in werk- en veiligheidskledij lid van Fair Wear Foundation. Wij kozen voor een lidmaatschap bij FWF om de volgende redenen: onafhankelijk & multi-stakeholder, focus op confectie, continue verbetering, grote transparantie, remediëringsmechanisme en verantwoordelijkheid. 

In 2020 zijn we gestart met een living wage project. Eerlijke, leefbare lonen voor textielarbeiders in productielanden een belangrijke uitdaging in de sector. Een complexe problematiek, maar Belconfect is erin geslaagd om met haar belangrijkste leverancier hierover in dialoog te gaan en ervoor te zorgen dat leefbare lonen gegarandeerd zijn. Dit kreeg Belconfect in 2022 een plaats in de ‘leader’ category van Fair Wear Foundation (FWF).

Fair Wear Foundation publiceert de prestaties van haar leden op haar website www.fairwear.org, wat een volledige transparantie geeft naar de markt. In de FWF gedragscode worden steeds correcte, veilige arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon vooropgesteld. FWF hanteert een voor de werknemers toegankelijk klachtenmechanisme in hun lokale taal. De FWF audits zijn onafhankelijk en gebeuren door lokale mensen. Niet alleen de bedrijfsleiding wordt gepolst maar ook de werknemers (zowel on-site als off-site). Er is steeds een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de opdrachtgever en de lokale producent. 

Code of labour practices

  1. Vrije keuze van tewerkstelling
  2. Vrijheid van vereniging en recht op collectief onderhandelen
  3. Geen discriminatie op het werk
  4. Kinderarbeid is ten strengste verboden 
  5. Betaling van een leefbaar loon
  6. Geen buitensporige werktijden
  7. Veilige en gezonde werkomstandigheden
  8. Wettelijk bindende relatie met de werkgever

Brand performance check

Status upgrade naar "Leader"

Op basis van de audit wordt een CAP (corrective action plan) opgesteld met verbeterpunten. Fair Wear Foundation beoordeelt onze inspanningen jaarlijks tijdens de Brand Performance Check. Als Belgisch confectieatelier in werk- en veiligheidskledij zijn we fier op onze prestatie die gepubliceerd wordt op hun website.

Bangladesh accord

Belconfect heeft in 2018 ook het Bangladesh Accord onderschreven. Het Accord on Fire & Building Safety kwam tot stand in de onmiddellijke nasleep van de instorting van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh die leidde tot de dood van meer dan 1100 mensen en meer dan 2000 gewonden. Het Accord is een onafhankelijke, juridisch bindende overeenkomst tussen merken en vakbonden om te werken aan een veilige en gezonde kleding- en textielindustrie in Bangladesh.

Het Bangladesh Accord doet fabrieksinspecties m.b.t. brandveiligheid, elektrische en structurele veiligheid, het opvolgen van correctieve actieplannen (CAP's) vanuit de inspecties, training op vlak van veiligheid en gezondheid op het werk en het oplossen van klachten op vlak van onveilige werkomstandigheden. 

Schone kleren campagne & achact

Onze engagementen op vlak van arbeidsrechten en mensenrechten (respectievelijk Fair Wear Foundation en Bangladesh Accord) worden ook bij de Schone Kleren Campagne en de Waalse tegenhanger achACT gewaardeerd.