EN 14404

EN 14404

kniebeschermers voor werk in knielende positie

EN 14404:2004 + A1:2010

Persoonlijk beschermingsmiddel - beschermers voor werken in knielende positie. 

Deze norm specifieert vereisten voor kniebeschermers voor gebruik in knielende posities. Deze norm kan niet gebruikt worden voor kniebeschermers voor medische toepassingen of die gebruikt worden tijdens het sporten. 

Overzicht normering