EN 14058

EN 14058

beschermende werkkledij tegen koude (-5°C en hoger)

EN 14058:2004

Beschermende kleding - kleding voor bescherming in koude omgeving (-5°C en hoger).

Deze norm specifieert vereisten en testmethoden die van toepassing zijn op kledij die moet beschermen tegen het afkoelen van het lichaam in een koude omgeving. 

Overzicht normering