EN 1149-5

EN 1149-5

antistatische werkkledij ter preventie van explosiegevaar

EN 1149-5:2008

Beschermende kledij - elektrostatische eigenschappen - deel 5: materiaalprestaties en ontwerpeisen.

Deze norm specifieert vereisten en testmethoden voor elektrostatisch eigenschappen van beschermkledij. Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken. 

Overzicht normering